top of page
Business Conference

Στο πλαίσιο του έργου διεξάχθηκε έρευνα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τις θετικές διατάξεις για το φύλο στην ευρωπαϊκή ΕΕΚ, με ανάλυση των κοινών χαρακτηριστικών και προσεγγίσεων. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε μια σειρά ελάχιστων απαιτήσεων, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθεί κάθε θεσμός ο οποίος προασπίζεται την ισότητα των φύλων. Οι απαιτήσεις αυτές παρουσιάζονται σε έναν «θετικό χάρτη του φύλου»

Modern Laptop

Τα ευρήματα από την έρευνά μας χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την ανάπτυξη ενός διαδραστικού εργαλείου αξιολόγησης για τις σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη συγκριτική αξιολόγηση των τρεχουσών πολιτικών τους για το φύλο. Επισημαίνονται οι τομείς βελτίωσης και ο τρόπος αντιμετώπισής τους (π.χ. ποιες είναι οι θεσμικές αλλαγές, η κατάρτιση κ.λπ.). Τα αποτελέσματα από αυτό το εργαλείο αντιστοιχούν επίσης στον Χάρτη «Φύλο +», δείχνοντας στο θεσμικό όργανο τον βαθμό στον οποίο πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επίτευξη Ισότητας των Φύλων.

Εργαλείο Συγκριτικής Αξιολόγησης του Αποτυπώματος Φύλου

Open Book

Προφίλ Δεξιοτήτων ενός Πρωταθλητή Φύλου και σχετικά μέσα

Ο ορισμός ενός Πρωταθλητή Φύλου  αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της θετικής διάστασης του φύλου. Πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου σχετικά με τις καλές πρακτικές ισότητας και διαφορετικότητας, συνεντεύξεις με επαγγελματίες στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, διευθυντές σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κ.λπ., προκειμένου να προσδιοριστούν οι ανάγκες και το προφίλ ενός τέτοιου ρόλου. ΟΙ σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται σε ένα επίσημο προφίλ δεξιοτήτων. Η έρευνα αυτή οδήγησε επίσης στη δημιουργία κατάλληλων μέσων (εγχειρίδια, εργαλεία δημιουργίας υπηρεσιών κ.λπ.) τα οποία θα βοηθήσουν τα σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να καθιερώσουν έναν τέτοιο ρόλο. Τα μέσα αυτά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος, όπως και το Εργαλείο Συγκριτικής Αξιολόγησης και ο Χάρτης Ισότητας των Φύλων.

bottom of page