top of page

Τα τελευταία νέα μας

Τελευταία συνάντηση μέσω Skype, Νοέμβριος 2020

Gender+ Skype_041120.jpg

Οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν στις 4 Νοεμβρίου για μία τελευταία συνάντηση μέσω Skype για να συζητήσουν το έργο Gender+ και τρόπους διάχυσης των ολοκληρωμένων παραδοτέων. Ανυπομονούμε να δουλέψουμε ξανά μαζί στο μέλλον!

Τελευταία Διακρατική Συνάντηση, Σεπτέμβριος 2020

Gender+ final meeting 28-09-20.jpg

Η τελευταία διακρατική συνάντηση αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία γιανα συζητήσουμε τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του έργου μας και τη μεγιστοποίηση της διάδοσης όσων έχουμε δημιουργήσει. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες για τη συμβολή τους!

Ενημέρωση για το Έργο,

Σεπτέμβριος 2020

Gender+ image.png

Το κάλεσμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Καινοτομίας για Ένταξη για καλές πρακτικές στην κοινωνική εργασία ήταν μια υπέροχη ευκαιρία να συνατηθούμε για να παρουσιάσουμε το έργο μας σε συναδέλφους φιναλίστ και νικητές. Ανυπομονούμε να συμμετέχουμε μαζί με τους Accion contra el Hambre, EduCompass και Fundacio Gentis σε διαδικτυακά σεμινάρια, εκδηλώσεις, επισκέψεις μελέτης και ομάδες εργασίας μέσα στους επόμενους μήνες, αλλά και του χρόνου!

Ενημέρωση για το Έργο, Ιούλιος 2020

Οι Συνεργάτες του Έργου ανακοινώνουν με χαρά ότι το Gender + έχει επιλεγεί ως ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας για Ένταξη! Ανυπομονούμε να έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε τα αποτελέσματα του έργου μας με ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη την Ευρώπη.

Τέταρτη ΔΙακρατική Συνάντηση, Απρίλιος 2020

Η Τέταρτη Διακρατική Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσω Skype στις 22-23 Απριλίου, λόγω του lockdown που υπάρχει σε όλες τις χώρες. Παρά τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, η συνάντηση αυτή μας έδωσε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε την πρόοδο του έργου μας και να ορίσουμε προθεσμίες για το υπόλοιπο του 2020. Συζητήσαμε την ανάπτυξη του προφίλ δεξιοτήτων «Gender Champion», καθώς και τους τρόπους ενίσχυσης της διάδοση των αποτελεσμάτων μας. Η δεύτερη μέρα μας επέτρεψε να αναλύσουμε τα αρχικά σχόλια από την πιλοτική εφαρμογή του Εργαλείου συγκριτικής αξιολόγησης, το οποίο επιτρέπει στους επαγγελματίες της ΕΕΚ (Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) να αξιολογήσουν την ένταξη των φύλων στο χώρο εργασίας τους. Ανυπομονούμε όλοι για τους επόμενους έξι μήνες από κοινού εργασίας σε αυτό το καινοτόμο έργο!

Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, 20 Φεβρουαρίου 2020

Ο συντονιστής εταίρος του προγράμματος, aspire-igen, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το Gender + στους συναδέλφους του σε μια εκδήλωση-πολλαπλασιαστή που πραγματοποιήθηκε στο Europe House του Λονδίνου. Αυτή η εκδήλωση φιλοξένήθηκε από το UK NARIC (ο ορισθείς εθνικός οργανισμός Ηνωμένου Βασιλείου για την αναγνώριση και σύγκριση των διεθνών προσόντων και δεξιοτήτων) και οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν στον καινοτόμο τρόπο με τον οποίο διερευνούμε την ενσωμάτωση των φύλων στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Τρίτη Διακρατική Συνάντηση στη Νόβα Γκορίτσα, Σλοβενία, Νοέμβριος 2019

Η τρίτη μας διακρατική συνάντηση φιλοξενήθηκε από το LUNG στην Nova Gorica της Σλοβενίας στις 5-6 Νοεμβρίου 2019. Οι εταίροι του έργου συζήτησαν για την ολοκλήρωση του Χάρτη Ισότητας Φύλου και τους τρόπους διάδοσης αυτών των κατευθυντήριων γραμμών που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που ένας οργανισμός επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να πληροί ώστε να θεωρηθεί ισότιμος και συμπεριληπτικός ως προς το φύλο. Αυτός ο Χάρτης εντάχθηκε στην ανάπτυξη ενός εργαλείου ψηφιακής συγκριτικής αξιολόγησης, το οποίο επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν το επίπεδο συμπερίληψης των φύλων και να παρακολουθήσουν την πορεία τους με την πάροδο του χρόνου. Η πρώτη έκδοση αυτού του εργαλείου παρουσιάστηκε στους εταίρους κατά τη συνάντηση και θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία στις αρχές του 2020. Το τελευταίο μέρος της συνάντησής μας στη Σλοβενία αφορούσε την παρουσίαση του τρίτου και τελικού παραδοτέου του έργου - το προφίλ δεξιοτήτων του Πρωταθλητή Φύλου. Αυτό το έγγραφο θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την εξασφάλιση της παροχής προγραμμάτων κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς με βάση το φύλο.

Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, 25 Οκτωβρίου 2019

UK Multiplier Event

Ο συντονιστής του έργου aspire-igen παρουσίασε το Χάρτη Ισότητας Φύλου σε σεμινάριο στο Leeds στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2019. Ένας από τους συμμετέχοντες ήταν μέλος της Εθνικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου και έτσι ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να παρουσιάσουμε την ως τώρα πρόοδο του προγράμματος Gender +!

Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση στη Βουλγαρία, 21 Οκτωβρίου 2019

Bulgaria Multiplier Event

Το πρόγραμμα Gender + παρουσιάστηκε σε σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και τους επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού στη Σόφια. Η BFE παρουσίασε τους στόχους του έργου και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη Ισότητας των Φύλων που παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για πρακτικές διδασκαλίας χωρίς αποκλεισμούς. Με βάση αυτόν τον Χάρτη, οι εταίροι του έργου θα αναπτύξουν ένα ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης, το οποίο θα βοηθήσει τους επαγγελματίες και τους παρόχους ΕΕΚ να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τις πολιτικές τους.

Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση στη Λευκωσία, Κύπρος, 21 Μαΐου 2019

Η δεύτερη διακρατική μας συνάντηση φιλοξενήθηκε στο CSI στη Λευκωσία, στην Κύπρο, στις 21 Μαΐου 2019. Οι εταίροι παρουσίασαν τα πορίσματα των εθνικών εκθέσεων τους σχετικά με την ενσωμάτωση του φύλου: συζητήσαμε τα ευρήματα των συνεντεύξεων μας με τους διαμορφωτές πολιτικής, τις ομάδες υπεράσπισης και τους ηγέτες της ΕΕΚ, παρουσιάσαμε καλές πρακτικές στον τομέα και υπογράμμισε τις πολιτικές και τις προσεγγίσεις που εφαρμόζονται σήμερα, καθώς και τη διενέργεια ανάλυσης SWOT σχετικά με την ένταξη του φύλου σε κάθε χώρα-εταίρο. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία του Χάρτη ΄’Φύλο+’. Περάσαμε το δεύτερο μισό της συνάντησης ανταλάσσοντας ιδέες για την ανάπτυξη του επόμενου παραδοτέου του έργου μας, του διαδραστικού εργαλείου αξιολόγησης της ένταξης του φύλου - διαβάστε περισσότερα σχετικά με αυτή τη διαδραστική πηγή στο τμήμα "Παραδοτέα" του ιστοτόπου μας.

Εναρκτήρια συνάντηση στη Σόφια, Βουλγαρία - Ιανουάριος 2019